Splitcane

Att bygga ett splitcanespö är i sig inte så svårt, om man bara vet vad man vill, är noggrann och har tålamod. Vidare måste man ha en taperingsmodell att följa när man hyvlar, men det är mycket som ska fixas innan man kommer så långt.
Jag gör som följer: till ett tredelat spö sågas stocken först i tre längder och flamhärdas över ett gammalt gasolkök. Sedan delas varje del i sin tur i olika delar. För mig som gör fyrkant så delar jag stocken i fyra så lika delar som möjligt, vid sexkant och femkant görs så många delar.
Vet man vad för spö man ska bygga, så vet man färdigmåttet på varje stripp: måttet plus hyvelmån. Man delar som följer: bottendel 11 mm, mellandel
9 mm och toppdelen 6 mm.
Sedan ska bladknutarna eller noderna värmas och justeras och strippen i övrigt också. Vridningar och kurvor åt olika håll syns inte alltid på hel stock, men kommer fram när man delar den. På en del stockar hur mycket som helst på olika delar av stocken, på andra inget alls.
Nu är det dags att börja med hyvlingen. Jag hyvlar på en egengjord mall efter modell av Tom Morgan, men har gjort en hel del förändringar på den, min är helt i trä, och har även ribbor i trä, den har tre stycken med olika bredd på. Hyveln är modell efter Tom Morgan, men den är också omgjord, att på ett enklare sätt att byta stål, enkelt att ändra vinkel för andra modeller av spön, hyvelmallen ställs in efter en tabell som visar hur jag vill ha klingan, mallen kan höjas och sänkas som jag vill ha den. Som ni förstår är tidsåtgången stor: normalt tar det 40-50 timmar till färdig klinga, då tillkommer ringsättning, rullfäste och inte minst ett handtag.